ضوابط و شرایط ثبت نام متقاضیان استفاده از طرح امریه کارکنان وظیفه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنایت به سهمیه تخصیص یافته،تعدادی از مشمولان وظیفه فارغ التحصیل غیرغایب در مقطع کارشناسی در رشته های تحصیلی( عمران، عمران و نقشه برداری،حقوق،کامپیوتر،حسابداری و مدیریت) را جهت گذراندن دوره خدمت سربازی در سازمان و ادارات ثبت اسناد و املاک استانها و شهرستانهای مناطق محروم،پذیرش و جذب می نماید.
* شرايط ثبت نام براي درخواست امريه (متقاضیان بایستی حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشند)
بومی بودن شهرانتخابی با توجه به شهر محل سکونت.
مشمولين متقاضي خدمت در مناطق محروم و داراي ضريب پنج به بالا.
مشمولين متاهل و معاف از رزم
خانواده ایثارگران(فرزند یا برادر شهداءجاویدالاثرها،جانبازان،آزادگان و فرزند رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه جبهه.
افراد تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی.
بورسیه سازمان.
نخبگان.
استعدادهای برتر.
حافظان قرآن و قاریان برتر.
ایتام.
ارائه برگ اعزام به خدمت بدون مهر غيبت و يا سابقه خدمت و سابقه اخذ امريه از سايردستگاه هاي غير نظامي مطابق با تاريخ هاي اعزام اعلام شده.
* مدارک متقاضیان مشمول وظیفه
‏‏تصویردفترچه اعزام به خدمت بدون اعلام غیبت و اضافه خدمت.
‏‏تصویرتمام صفحات شناسنامه و دو طرف کارت ملی و در صورت تاهـل و دارای فرزند بودن،تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی همسر،فرزند و عقد نامه سه صفحه اول.
‏‏تصویر مدرک تحصیلی - سه قطعه عکس4*3 مربوط به زمان تقاضا ‏‏- تکمیل فرم تعهد کتبی مطابق نمونه های پیوست.
* تذکرات مهم *
*مشمولاني که سابقه خدمت قبلی در ارتش ، ناجا و وزارت دفاع داشته اند نمی توانند ثبت نام نمايند.
*تکمیل فرم ثبت نام هیچگونه تعهدی برای پذیرش سربازی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد نمی کند.
*به پذیرفته شدگان نهایی، حداکثر تا تاریخ 1398/4/5 به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.
*پذیرفته شدگان قطعی موظفند در مهلت مقرر مدارک مورد نياز(مدارک متقاضیان مشمول وظیفه) را به آدرسی که اعلام می گردد تحویل نمایند.
*متقاضیان نباید وابستگي سببي و نسبي با کارکنان شاغل و مسئولین این سازمان داشته باشند .
*متقاضی امریه در صورت پذیرش بایستی تا پایان دوران خدمت در اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان تعیین شده انجام وظیفه نموده و به هیچ عنوان تقاضای تغییر محل خدمت را ننمایدو هیچگونه درخواست کسر خدمت به هر میزانی نداشته و درخواستی مبنی بر پذیرش گواهی کفالت آموزش سربازی نداشته باشدو خود را موظف به رعایت و قوانین سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بداند.
چنانچه دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح به هر عنوانی با پذیرش امریه شخص پذیرفته شده موافقت ننماید مسئولیتی متوجه این سازمان نخواهد بود و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نیست.


تمامی موارد فوق را می پذیرم .